Уреди за контрол на повърхности

Навигация: / Продукти / Радиационна защита / Уреди за контрол на повърхности

CoMo 170 / 170F / 300

CoMo 170 / 300 е портативен монитор за измерване на замърсяване на Graetz с тънкослоен пластмасов детектор за високо-чувствително измерване на α-, β- и γ- замърсявания.

Работата с открити радиоактивени материали може да доведе до замърсяването на различни повърхности и хора. За това Германската наредба за радиационна защита изисква, при излизане от контролираната зона да се провери за наличие на замърсявания и да се определят пределните допустими стойности свързани с радионуклидите. За пряко и косвено измерване на замърсяване (чрез натривка, тестова проба), се използват CoMo-170 и CoMo-300 - мобилни монитори за измерване на радиационно замърсяване.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
como-170-300-portativen-monitor-za-izmervane-na-alfa-beta-i-gama-zamarsiavane.jpg