Аксесоари

Навигация: / Продукти / Пенетрантен контрол / Аксесоари

Двуканален таймер

Нашият двуканален таймер на технологичния процес позволява едновременно програмиране на две различни дейности. Всеки канал има отделна електронна аларма и визуален индикатор при достигане на нула.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
dvukanalentaymer.jpg

Апликатори за пенетранти

Тези апликатори за пенетранти и спрейове за вода ще ви помогнат да ускорите процеса на пенетрантен контрол, като предлагат бързо, последователно и равномерно нанасяне на пенетрант или вода върху повърхността на детайла.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
aplikatoripenetranti.jpg

Рефрактометър

Лесен за използване, ръчен оптичен инструмент за измерване на концентрацията на хидрофилен чистител във вода.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
refractometer.jpg

Еталони

Нашите Ni-Cr еталони осигуряват обратна връзка относно чувствителността и производителност на вашата система за обработка на пенетранти, като сравняват използваните пенетранти с нов, неизползван продукт, за да се определи дали пенетрантът работи правилно. Еталоните се предлагат по двойки и имат зададена дълбочина на пукнатини.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
etalony.jpg