Аксесоари

Навигация: / Продукти / Магнитно-прахов контрол / Аксесоари

Луксметър

Луксметърът за измерване на бяла светлина е инструмент с висока разделителна способност за измерване на излъчването от източниците на дневна светлина. Неговите предимства включват просто управление, надеждност и дълъг живот, което го прави идеален за повишените изисквания на безразрушителния контрол на терен.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
mdc_luxmeter_pds.jpg

UVM3059

Дигиталният измервателен уред на UV светлина UVM3059 е предназначен за измерване на ултравиолетово лъчение, главно при безразрушителен контрол на материали. Той е разработен в съответствие със спецификациите на EN ISO 3059. Корпусът е устойчив на прах и пръски съгласно клас на защита IP54. Оптичният сензор е интегриран в повърхността на измервателния уред.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
mdc_uvm3059_meter_pds.jpg

Дигитален амперметър

Комплектът за дигитален амперметър и Shunt Test Kit е калибриран референтен измервателен уред за проверка на ефективността оборудването за магнитно-прахов контрол.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
mdc_digital_amperage_meter_pds.jpg

FSM 2

По време на намагнитването на повърхността на детайла се поставя тангенциалната сонда, a сензорът измерва изменението на напрежението, произведено от магнитното поле. Този уред измерва реалните RMS на асиметричните магнитни полета.
  • Оборудван с интерфейс RS 232 и подсветка на дисплея;
  • При затворен капак корпусът отговаря на клас на защита Ip65;
  • Доставя се с мрежов адаптер и тангенциална сонда.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
fsm-2-ured-za-izmervane-na-magnitno-pole.jpg

QB2-Plus

QB2-Plus осигурява количествена проверка на функцията за бързо прекъсване и измерва продължителността на намагнитването. QB2-Plus може да провери правилната функция на AC, HWDC и FWDC оборудване и функцията за бързо прекъсване на 3-фазни FWDC устройства. Времето на намагнитване и бързото прекъсване се показват последователно на LCD дисплея.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
mdc_qb2_plus_quick_break_tester.jpg