10 често срещани заблуди при извършване на пенетрантен контрол

10 често срещани заблуди при извършване на пенетрантен контрол

Методът за пенетрантен контрол се използва от 1940 год. Но дори и след като поколения NDT професионалисти работят по този метод, все още има някои моменти на объркване или неразбиране.

Представяме 10 заблуди за пенетрантния контрол, с които сме се сблъсквали през последните години.

1. Пенетрантът с най-висока чувствителност е най-добрият пенетрант за моето приложение

Най-добрият пенетрант за дадено приложение е този, който открива правилните индикации с най-малко пари и време. Понякога това означава да не се използва пенетрант с най-висока чувствителност.

Въпреки че е вярно, че пенетрант с по-висока чувствителност ще доведе до индикации за много малки прекъсвания, много вероятно е да не получите най-добри резултати от проверката. Ако трябва да откриете само средни прекъсвания, в този случай ще видите много повече индикации, отколкото са от значение за вашия контрол.

За да изберете пенетрант, прегледайте всички основни спецификации и работни процедури за необходимите нива на чувствителност.

Вземете под внимание повърхностното покритие и конфигурацията на детайла.

Флуоресцентният пенетрант с високо ниво на чувствителност е подходящ за гладки, силно обработени повърхности. Въпреки това, той може да остави прекомерен флуоресцентен фон върху груба отливка, което затруднява инспекцията.

Флуоресцентният пенетрант с по-ниска чувствителност е по-добър избор за грапави повърхности.

2. Индикацията е дефект

Индикации са визуалните резултати или реакцията на пенетрантния контрол, които трябва да се интерпретират.

Индикациите трябва да бъдат оценени от квалифициран инспектор, за да се определи дали те са релевантни.

Нерелевантни индикации могат да присъстват върху детайли поради повърхностна грапавост или шевове. Пръстови отпечатъци или влакна също могат да доведат до нерелевантни индикации.

Релевантните индикации са резултат от прекъсване или дефекти във физическата структура на детайла и се оценяват съгласно критериите за приемане. След оценка детайлът се приема такъв, какъвто е, преработва се или се изхвърля.

3. Водоизмиващите се пенетранти са на водна основа

Някои водоизмиващи се пенетранти са на водна основа. Това обаче не винаги е така. Пенетрантът може да се отстранява с вода и да не съдържа вода.

Водоизмиващите се пенетранти съдържат повърхностноактивни вещества, които позволяват лесното отстраняване на пенетранта от повърхността на детайла при изплакване с вода, независимо дали са на водна или маслена основа.

4. Пенетрантите се използват само върху цветни метали

Пенетрантите могат да се използват заинспекция на черни и цветни метали.

При пенетрантния контрол се откриват повърхностни дефекти върху черни и цветни метали.

Пенетрантен контрол не трябва да се прави върху порести повърхности, тъй като порите задържат пенетранта и контролът няма да е прецизен.

5. Пенетрантът може да проникне в дефект, който съдържа вода

Пенетрантът не може да проникне в дефект, ако вече е пълен с вода или друга течност.

По същия начин пенетрантът няма да измести или проникне през боя, частици, масло или грес.

Това е една от причините, поради която за да бъде валиден пенетрантния, детайлите трябва да са добре почистени или изсушени.

6. За пенетрантен контрол са необходими стационарни съдове и кабини

Пенетрантният контол лесно се адаптира към различни среди и работни места.

Пенетрантните системи със стационарни съдове и кабини често се срещат в производствените среда. Както флуоресцентните, така и видимите пенетранти се предлагат в аерозолни кутии и комплекти за удобство и преносимост.

7. Пенетрантът е единственото, от което се нуждаете, за извършване на пенетрантен контрол

Като минимум за извършване на пенетрантен контрол с водоизмиващ се пенетрант са необходими пенетрант и проявител.

Допълнителни продукти като чистители и емулгатори са необходими за инспекции с пенетранти, които се отстраняват с разтворител и за постемулгиращи инспекции.

8. Изисква се специална осветеност за пенетрантния контрол

Флуоресцентните пенетранти изискват проверка в затъмнена зона със съответното UV осветление. UV лампите могат да бъдат стационарни или ръчни за гъвкавост и преносимост.

Видимите пенетранти се нуждаят само от достатъчна бяла светлина, обикновено минимум 100 фут кендъла.

9. Пенетрантният контрол трябва да бъде последната проверка в производствения процес

Пенетрантната инспекция е полезна веднага след всеки производствен процес, за който е известно, че причинява дефекти. Това позволява детайлите да бъдат преработени или изхвърлени на по-ранен етап в производствения процес, което спестява време и разходи.

Понякога пенетрантен контрол може да се извърши повече от веднъж по време на производството на детайли.

Прилагането на всеки пенетрантен контрол трябва да бъде оптимизирано, за да се установят индуцираните от производството дефекти и да се намали количеството скрап или преработка, извършена по-късно в производствения процес.

10. Пенетрантният контрол може да се проведе във всеки един етап на производствения процес

Важно е да се извършва пенетрантен контрол след производствени операции, които могат да доведат до повърхностни дефекти върху детайлите.

Пенетрантният контрол трябва да се извърши преди механични операции, които ще замърсят металната повърхност. Машинна обработка като механично ецване, закаляване или шлайфане могат да затворят повърхностните дефекти и да попречат на последващи пенетрантни инспекции.