Дата:

Правила за поверителност на НДТ Продукти и Системи ООД

Rate this article 0 Vote

 

На 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (EС) 2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни и относно свободното движение на такива данни. В тази връзка НДТ Продукти и Системи ООД извърши съответни промени в организацията на своята работа и в начина, по който се обработват вашите данни.