Дата:

НДТ Продукти и Системи ООД

Rate this article (0 Vote)

 

Фирма “НДТ Продукти и системи” е основана 1991 г. с предмет на дейност:

Търговско представителство, търговия, производство, пласмент, ремонт на апарати и системи  за безразрушаващ контрол на материали и доставка на аксесоари и консумативи за тях.

 

Кратка справка

 

От 1991 г. е представител на AGFA – NDT, INSTITUT Dr. Foerster, Мagnaflux, MDS Nordion:

  • Доставка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на машини за автоматична обработка на индустриални рентгенови филми, филми и химикали, вихровотокови апарати и вихровотокови автоматични линии за контрол на тръби, пръти и профили;
  • Пенетранти, апарати и консумативи за магнитопрахов и магнитолуминисцентен контрол;
  • Гамадефектоскопи и изотопи за безразрушаващ контрол на материали.

От 2005 г. е представител и на GE Inspection Technologies (AGFA-NDT, Krautkramer,  Seifert и Hocking):

  • Доставка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на ултразвукови дефектоскопи, осезатели и еталони за контрол на заваръчни шевове и детайли и възли в енегетиката, химическата промишленост, машиностроенето, транспорта, автомобилостроенето и строителството;
  • Ултразвукови автоматични линии за безразрушаващ контрол на тръби, пръти и ламарина в процеса на производство;
  • Индустриални рентгенови апарати-стационарни и преносими и рентгенови видеосистеми за контрол на детайли и полуфабрикати;
  • Вихровотокови апарати и сонди за безразрушаващ контрол на заваръчни шевове, детайли в автомобилостроенето, профилактичен  контрол на самолети и машини в енергетиката, химическата промишленост и транспорта.

От 2007 г. е представител  и на GE Sensing (Druck):

  • Апарати за тестване и измерване на температура, налягане и вакуум;
  • Прецизни апарати за калибриране на устройства измерващи температура, налягане и вакуум на газове и флуиди включително и във взривоопасна среда. Прецизни датчици за температура, вакуум, налягане на газове и флуиди.