Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

Y2 Електромагнитни клещи

Rate this article 0 Vote

Y-2 на Magnaflux са променливотокови електромагнитни клещи, които създават силни магнитни полета за откриване на повърхностни дефекти по време на магнитно-прахов контрол.