Дата:

X5CEx радиометър

Rate this article 0 Vote

X5CEx е персонален радиометър на Graetz за детектиране на мощността на дозата при работа с йонизиращо лъчение във взривоопасна среда.