Дата:

X5C plus радиометър

Rate this article 0 Vote

X5C plus на Graetz е радиометър за персонална защита, който измерва мощност на доза на гама и рентгеново излъчване.