Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

Structurix Сушилня

Rate this article 0 Vote

Сушилнята STRUCTURIX на GE е предназначена за клиенти, които обработват филмите ръчно.