Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

Structurix M ECO Машина за проявяване на рентгенови филми

Rate this article 0 Vote

Structurix M ECO на GE е най-компактната машина за проявяване на филми от фамилията Structurix ECO.