Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

STATOGRAPH ® CM+ / CM

Rate this article 0 Vote

Повече от 50 години STATOGRAPH е използван с голям успех, за откриване на повърхностни дефекти в детайлите чрез метода на вихровите токове.