Дата:

STATOGRAPH ® CM+ / CM

Rate this article 0 Vote

Повече от 50 години STATOGRAPH е използван с голям успех, за откриване на повърхностни дефекти в детайлите чрез метода на вихровите токове.