Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

SimpliVac вакуумна система за деликатни и порести образци

Rate this article 0 Vote

Новата дигитална вакуумна система SimpliVac на Buehler предлага отлично импрегниране на образци в компактен формат.