Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

ISOVOLT titan | neo Рентгенов генератор от GE

Rate this article 0 Vote

Оптимизиран за индустрията, ISOVOLT | neo обслужва редица радиографски инспекционни технологии.