Дата:

GammaTwin Дозиметър и радиометър

Rate this article 0 Vote

GammaTwin на GRAETZ е дозиметър и радиометър с аларма за персонална радиационна защита при работа с йонизиращо лъчение.