Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

FSM 2 Уред за измерване на магнитно поле

Rate this article 0 Vote

FSM 2 Уред за измерване на магнитно поле на Magnaflux се използва за тангенциално измерване на силата на магнитното поле при прав и променлив ток.