Дата:

DENSORAPID D Преносим денситометър

Rate this article 0 Vote

DENSORAPID D на Kowotest е оборудван с абсолютно иновативна цифрова измервателна техника за прецизно определяне на оптичната плътност на рентгенови филми..