Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

DENSORAPID D Преносим денситометър

Rate this article 0 Vote

DENSORAPID D на Kowotest е оборудван с абсолютно иновативна цифрова измервателна техника за прецизно определяне на оптичната плътност на рентгенови филми..