Дата:

CE-Telescope

Rate this article 0 Vote

CE-Telescope на Graetz се използва за измерване на високи мощности на радиационна доза от безопасно разтояние с използване на различни сонди.