Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

ISOVOLT Titan Series Стационарно рентгеново оборудване

Rate this article 0 Vote

ISOVOLT Titan Series Стационарно рентгеново оборудване са рентгенови апарати на GE, оборудвани със система за напълно автоматична тренировка на рентгеновата тръба, което й осигурява максимална защита и получаване на изображения с най-високо качество.