Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

VISTAPLUS V Система за дигитално архивиране и подобряване на изображение

Rate this article 0 Vote

Със своите функции за анализ и модерно дигитално подобряване на изображението, VISTAPLUS V на GE е перфектната система за бърза и точна оценка на рентгеново изображение.