Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

CL5 Преносим дебеломер

Rate this article 0 Vote

CL5 на GE се използва за прецизно измерване на дебелина на метали, стомана и пластмасови компоненти, чиято сложна геометрия често прави трудна инспекцията с конвенционални измервателни уреди.