Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

USN 60 Ултразвуков дефектоскоп

Rate this article 1 Vote

USN 60 на GE е оптимизиран за работа при директна слънчева светлина и екстремни температури.