Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

USM Vision+ Дефектоскоп с фазирана решетка

Rate this article 0 Vote

Krautkramer USM Vision+ е всичко, което можете да очаквате от един дефектоскоп с фазирана решетка.