Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография
USM 32X

USM 32X Ултразвуков дефектоскоп

Rate this article 0 Vote

USM 32X B и USM 32X L идват в малка кутия, но с висока ефективност. Добър баланс  между ергономичност и функционалност. USM 32X B за всички стандартни приложения и USM 32X L за тестване на големи детайли или силно звуково-смекчаващи материали.