Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

USLT серия на GE

Rate this article 0 Vote

USLT серията на GE включва ултразвуков диалогов инструмент съдържащ се в компютър с изключителни ултразвукови функции, широк честотен диапазон (0,5 - 20 MHz) и до три порта.