Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография
UCI Сонди за твърдомери MIC 10 и MIC 20

UCI Сонди за твърдомери MIC 10 и MIC 20

Rate this article 0 Vote

Използвайки UCI Сонди на GE можете да извършвате измервания на твърдост навсякъде и във всяка посока: вертикално или над главата без всякакви ограничения.