Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

SonoDur 3 - ново UCI поколение твърдомери от NewSonic

Rate this article 0 Vote

SonoDur 3 е ново UCI поколение твърдомери от NewSonic за тестване на твърдост на метали с UCI метод (Ултразвуков контактен импеданс) в производството и поддръжката. Входящ контрол на стоките до финален контрол на готовия продукт.