Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография
DynaPOCKET Твърдомер

DynaPOCKET Твърдомер

Rate this article 0 Vote

DynaPOCKET Твърдомер в джобен формат на GE, в съответствие с ASTM A 956 за показание и оценка на твърдост на материали.