Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

Wilson UH250 Твърдомер

Rate this article 0 Vote

Универсалният твърдомер UH250 съдържа всички стандартизирани и обичайни методи за изпитване на твърдост между 1 - 250kgf.