Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

Wilson BH3000 Твърдомер

Rate this article 0 Vote

BH3000 е издръжлив твърдомер Brinell 30 kN (3000 кг), идеален за широка гама от товари на Brinell от 62,5 кг до 3000 кг.