Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

Wilson VH1102/1202 Твърдомери

Rate this article 0 Vote

Твърдомери VH1102/1202 Vickers могат да бъдат използвани за мерене на твърдост по Vickers или Knoop чрез изчисляване на стойностите за твърдост от измервания на диагоналните дължини на отпечатъка.