Дата:
Безразрушителен контрол
Радиационна защита
Магнитнопрахов контрол
Тестери и калибратори
Сензори и трансмитери
Металография и Петрография

AutoMet 250 & 300 Система за шлайфане и полиране

Rate this article 0 Vote

Шлайфащите и полиращи машини от серията AutoMet на Buehler са високоефективни, надеждни, гъвкави и лесни за използване. Осигуряват възпроизводими резултати с интелигентното програмиране и функционалността на Pro моделите.