Дата:

Предимства при използването на проявител по време на пенетрантен контрол (Изследване)

Rate this article 0 Vote

От статията ще научим как автомобилен производител е подобрил откриването на индикации на видима и UV светлина с проявител.

Нанесен пенетрант ZYGLO® ZL-60C, но без проявител.

За клиента

Нашият клиент е производител на топлообменници за автомобилния сектор. Топлообменниците се използват във всички охлаждащи и климатични системи на автомобила. В конкретния случай клиентът иска да провери алуминиева плоча, използвана в радиаторния блок. Най-подходящият метод за откриване на дефекти при цветни метали е пенетрантния котрол.

Предизвикателство

По-конкретно, клиентът имаше притеснения относно малки дупки - причинени от корозия, които проникват през алуминиевата плоча. Тази корозия създава предпоставки за течове, особено когато плочата се използва при високи температури.

Решение

Magnaflux пенетрантите - както видими, така и флуоресцентни - се използват широко за откриване на повърхностни дефекти. Когато дефектите са особено малки, използването само на пенетрант може да затрудни откриването им с просто око.

Целта на проявителя е ефективно да издърпа пенетранта от дефекта, за да може той да бъде видян от инспектора. Действието по връщането му обратно към повърхността позволява на пенетранта да се разпространи около дефекта, като по този начин увеличава силата на индикацията.

С UV флуоресцентни пенетранти частиците на проявителя отразяват и пречупват UV светлината, което прави индикациите по-ярки. С видимите пенетранти проявителят, освен че дърпа пенетранта обратно към повърхността, създава бял фон, за да образува идеален контраст между индикацията и заобикалящата я област. Според AMS 2644, съществуват 4 основни класификатори за проявители, а именно:

 • a форма – сух прах
 • b форма – водоразтворим
 • c форма– водосуспендируем
 • d форма – неводен

Сух прах

Сухите прахове (ZYGLO® ZP-4B) обикновено се считат за най-малко чувствителни. Те обаче са лесни за използване и евтини. Могат да се прилагат чрез следните техники:

 • Потапяне
 • Апликатор за нанасяне на сух прах, дозатор
 • Уред за разпрашаване
 • Електростатичен пулверизатор

Водосуспендируеми

При водосуспендируемия (ZYGLO® ZP-5B), частиците на проявителя суспендират във вода. Важно е суспензията да се разбърква, за да се предотврати отлагането на частиците. След прилагане на проявителя, детайлите трябва да се изсушат, за да се премахне излишната вода. Водосуспендируемите проявители могат да се прилагат с помощта на спрей, потапяне.

Водоразтворими проявители

При водоразтворимия (ZYGLO® ZP-14A), частиците на проявителя се разтварят във вода. След нанасяне върху повърхността на детайла се образува филм. Водоразтворимите пенетранти могат да се прилагат с помощта на спрей, потапяне.

Неводни проявители

Неводните проявители суспендират в разтворител. Няма нужда от принудително изсушаване, тъй като разтворителят се изпарява бързо от детайла.

По принцип неводните проявители се доставят и използват като аерозоли за удобство. Ако се използват в насипно състояние, те ще трябва да се прилагат с помощта на апликатор за пръскане, като вниматело се следи проявителят да се разбърква.

Magnaflux предлага проявители с различни разтворители, за да отговори на изискванията на своите клиенти:

 • BYCOTEST® D30A
 • BYCOTEST® D30plus
 • SPOTCHECK® SKD-S2
 • TIEDE® DL-20
 • ZYGLO® ZP-9F

В конкретния случай нашият клиент иска да използва бързоизсъхващ аерозол. За тази инспекция клиентът избра SPOTCHECK® SKD-S2, проявител на базата на изопропанол / ацетон.

Резултат

Резултатите от контрола, извършен от нашия клиент, са показани картинно по-долу. Това, което може да се види от изпитването, е силният ефект от използването на проявител с флуоресцентен и видим пенетрант. През първите десет минути малките индикации за повърхностни дефекти се преобразуват така, че да бъдат лесно идентифицирани с просто око под UV или видима светлина.

ZYGLO® ZL-60C пенетрант и SPOTCHECK® SKD-S2 проявител след около 2 мин.


ZYGLO® ZL-60C пенетрант и SPOTCHECK® SKD-S2 проявител след около 10 мин.


SPOTCHECK® SKL-WP2 пенетрант SPOTCHECK® SKD-S2 проявител след около 10 мин.