Дата:

Подробно ръководство за контрол с флуоресцентни пенетранти

Rate this article 0 Vote

Практични съвети за начинаещи или NDT професионалисти при контрол с флуоресцентни пенетранти.

Пенетрантният контрол е безразрушителен тестов метод, който не уврежда инспектираните детайли. Методът открива пукнатини, прекъсвания, разслоявания и други дефекти, които може да са причинени от умора на материала, удар, закаляване, обработка, шлайфане, коване или претоварване. Процесът се използва за машинни части, отливки, изковки и други детайли, които ще бъдат пуснати в експлоатация или вече са в експлоатация и изискват поддръжка.

Процесът включва прилагане на пенетрант, видим или флуоресцентен, директно върху детайла, който трябва да бъде проверен. Излишният пенетрант се отстранява и се прилага проявител, за да изтегли пенетранта дълбоко от пукнатините до повърхността на детайла. Пенетрантът контрастира с повърхността на детайла, така че пукнатината се идентифицира по-лесно. Флуоресцентните пенетранти се използват под ултравиолетова светлина, което кара пенетранта да флуоресцира.