Дата:

Нови ресурси за електрониката

Rate this article 0 Vote

Подобряване на подготовката на образците за печатни платки и компоненти.

Контрол на качеството на печатни платки

Контролът на качеството на отворите на печатните платки е важен, за да се гарантира надеждността на крайния продукт. По време на производствения процес към печатните платки се добавя значителна стойност и затова бързата оценка на платката след всеки етап или веднага след финализирането на крайния продукт е изключително важно за намирането на евентуални проблеми.

Моля, вижте Контрол на качеството при печатни платки.

Технически документи за подготовка на проби в електрониката

Контролът на качеството при производството на печатни платки е много важен, но не е ограничен само до проверка на качеството на отворите на платките. Обезмасляването на отворите, дебелина на покритие на различни метали и интегриране на крайния продукт.

Запояванията по платката са важна част от микроелектронните пакети, тъй като те служат както за механични, така и за електрически връзки.

Рязане на електронни компоненти за контрол на качеството или анализ на дефектите може да бъде предизвикателство, тъй като трябва да се различи истинската структура, без артефакти, предизвикани от подготовката.