Дата:

Нов водоизмиващ се пенетрант на водна основа от серията ZL-400

Rate this article 0 Vote

Серията ZL-400 флуоресцентни пенетранти са на водна основа, водоизмиващи се и са идеалното решение, когато отпадната вода по време на процеса на инспекция е проблем за експлоатацията.

Пенетрантите ZL-400 са на водна основа и не съдържат петролни дестилати, което означава, че отпадната вода може да изтече директно в канализацията ( в зависимост от местните разпоредби).

Серията пенетранти ZL-400 са безопасни за околната среда, отговарят на изискванията на  EN ISO 3452-2, а пенетранти ниво 1 и ниво 2 на изискванията на AMS 2644.

Намаляване на замърсителите от отпадни води и екологичните последствия

  • Намаляване на разходите за пречистване на водата, отговарят на местните разпоредби за изхвърляне на отпадни води и са безопасни за околната среда

Ускоряване на процесите на инспекция и измиване

  • Отлична чувствителност с ниска флуоресцентна интерференция и бързо изплакване с отлично измиване.

3 нови нива на чувствителност

  • ZL-405: Ниво 0.5 (Ултраниско);
  • ZL-425: Ниво 1 (Ниско);
  • ZL-440: Ниво 2 (Средно).