Дата:

Десет заблуди при извършване на магнитно-прахов контрол

Rate this article 0 Vote

Статията разглежда най-често срещаните неправилни решения при извършване на магнитно-прахов контрол и предлага съвети за избягването им.

Съоснователите на Magnaflux, Alfred V. de Forest и Foster B. Doane, разработват метода за магнитно-прахов контрол в началото на 30-те години на миналия век и оттогава той е основен метод за безразрушителен контрол. Въпреки че този метод се използва от поколения NDT специалисти, все още има някои често срещани заблуди и неправилни решения при прилагането му.

В тази статия ще обобщим 10 неправилни решения, които установихме при магнитно-праховия контрол през последните години.

1. Всички метали могат да се проверяват при магнитно-прахов контрол

Какъв е съставът на вашите детайли? Важно е да разберете от какви метали са изработени вашите части, защото само желязо, никел и кобалт могат да бъдат намагнитвани. Повечето от техните сплави и някои видове стомани също се намагнитват.

Днес алуминият се използва при приблизително 80% от самолетните материали, тъй като е лек, здрав и евтин. Това е и един от най-често срещаните метали, проверявани с метода на магнитно-прахов контрол, който не може да бъде намагнитван.

Ако някога се съмнявате дали даден метал може или не може да се намагнитва, вземете постоянен магнит и вижте дали той залепва!

2. Ваната няма нужда да бъде сменяна

Замърсяване има във всяка среда, без значение колко чисти са вашите детайли и площи. Масла, мазнини, пясък, мръсотия и други твърди частици могат да постъпят във вашата вана от инспектираните детайли.

Маслото във водната баня и водата в маслената вана са основна грижа. Тези нежелани замърсители могат да възпрепятстват тестването и да замаскират показанията.

Изследвайте концентрацията на магнитните частици по време на ежедневните проверки на ваната. Като търсите разлики в цвета, слоевете, свързаността при частиците, можете да забележите замърсяване. Ако има група частици, които флуоресцират по-ярко от по-голямата част от материала, това означава, че има твърде много неприкрепени флуоресцентни пигменти и ваната трябва да се смени.

Ваната трябва да се смени, когато чуждите вещества надвишават 30% от утаените твърди вещества.

Замърсител - пръст

Замърсител - вода

Замърсител - прах

Чиста вана

3. Повече ел. ток винаги е по-добре

Преминаването на повече ел.ток през детайла не винаги е по-добро.

Ако през детайла преминат повече ампери, има по-малка вероятност да видите индикации. Това е така, защото флуоресцентните частици ще бъдат привлечени не само от индикациите, но и върху целия детайл. Това ще създаде ярък фон, който скрива търсените от инспекторите индикации.

Едва ли искате да насищате полето и да маскирате дефектите, защото се нуждаете от остър контраст с фона на детайла, за да забележите лесно индикациите.

Важно е да се работи с MT ниво 3, за да се разработят правилни методи за изпитване, които са специфични за детайла.

Детайли с твърде много ел.ток, използван за намагнитването им.

4. Всички материали се намагнитват по един и същи начин

Ако детайлите изглеждат еднакво, но са направени от различен материал, те няма да имат едни и същи настройки на тестовия метод. Това е така, защото разнообразните материали имат различна пропускливост и задържане.

Пропускливостта влияе върху това колко лесно намагнитващият ток преминава през детайла и се привлича от малки течове на потока поради дефекти.

Задържането влияе на това колко добре материалът задържа магнитното си поле.

За да сте сигурни, че детайлите са правилно тествани, проверете двукратно материала. Важно е да се знае, че не могат да се използват същите техники на подобно изглеждащи детайли.

5. Почистване на детайла не е необходимо

Предварителното почистване на детайла е ключова част от процеса. Ако почистите детайла правилно, това ще намали замърсяването във вашата вана и ще увеличи видимостта на индикациите върху самия детайл.

Използвайте препарат за почистване, за да подготвите детайлите, преди да ги поставите в зоната за магнитно-прахов контрол. Това не само ще подобри качеството на инспекцията, но може да намали и нуждата от честа смяна на ваната.

6. Можете да намагнитвате през покритие

Според ASTM E709-15 "Тънките непроводими покрития, като боя от порядъка на 1 или 2 mil (0,02 до 0,05 мм), обикновено не пречат на образуването на индикации, но те трябва да бъдат премахнати във всички точки, където има електрически контакт при директно намагнитване."

Проводимите покрития също могат да маскират дефектите.

7. Винаги трябва да правите две намагнитвания

Когато търсите надлъжни и напречни пукнатини, повечето машини изискват два опита за намагнитване. Това е така, защото магнитното поле, което произвежда всеки опит, ще повлияе на другото, което изтрива индикациите в едната от посоките. Има два начина за намагнитване и проверка на детайла два пъти.

Първият е да се търсят пукнатини само в една посока. Това е спецификация за тестване от сертификационно ниво 3, което зависи от геометрията на детайла и предназначението.

Вторият начин е с многопосочен магнитен стенд. Тези стендове имат многофазна схема, която позволява да се прилагат и двете посоки на магнитното поле едновременно, без да се засягат една друга.

Ако се нуждаете от висока пропускателна способност и едновременна проверка на надлъжни и напречни пукнатини, тогава многопосочният магнитен стенд е най-добрият вариант. Проверката се осъществява с едно намагнитване и с една инспекция от UV лампа, а не с две.

8. Ежедневните проверки на ефективността на системата не са от решаващо значение

Има причина ASTM и NADCAP да изискват извършване и запис на проверката на качеството.

Извършването на ежедневни проверки е от решаващо значение, за да се гарантира, че вашата вана и машина са в коректно работно състояние. Операторите трябва да проверяват конкретни критерии като концентрация на магнитни частици във ваната и интензитет на UV лампата всеки ден или при всяка смяна. Има още много проверки за качество, като бяла светлина на околната среда, които могат да се окажат съществен фактор за възможността на инспектора да вижда индикации.

Ежедневните проверки могат да спестят време и пари в дългосрочен план. Има случаи, в които детайли, инспектирани през целия ден, трябва да бъдат повторно проверени, тъй като машината не е правилно калибрирана и нищо не е намагнетизирано.

9. Добавянето на магнитни частици улеснява откриването на индикации

Добавянето на повече магнитни частици не е по-добро решение.

Добавянето на твърде много магнитни частици във ваната ще предизвика твърде голяма концентрация и ще загубите способността да виждате малки дефекти поради излишния фон.

По-добре е да смените цялата вана и бавно да добавяте частици, докато постигнете точната концентрация.

10. Многопосочните стендове винаги са по-доброто решение

Ако тествате само няколко детайла, може да не си струва времето да калибрирате многопосочния магнитен стенд, тъй като стендът ще ви спести време, само ако обработвате голям обем от детайли, използвайки същия метод за тестване.

За части със сложна геометрия и в малки обеми е по-добре да използвате стандартен уред за магнитно-прахов контрол и да направите две намагнитвания.