Дата:

InspectionWorks Connect с безплатен достъп до 30 юни !

Rate this article 0 Vote

InspectionWorks Connect - новият софтуер за дистанционен достъп до инспекционни данни в реално време на Вашия Mentor Visual iQ и Mentor UT е безплатен до 30 юни 2020 г.

Новият софтуер за дистанционен достъп до инспекционни данни в реално време InspectionWorks Connect свежда данните от инспекцията до вас, без значение къде се намира Вашият НДТ експерт.

Дистанционните експерти остават продуктивни и ефективни, независимо от това къде работят. Предаването на инспекцията на живо от инспектора на терен към отдалечен експерт позволява сътрудничество в реално време и вземане на решения, директно на вашия Mentor Visual iQ VideoProbeTM или Mentor UT Flaw Detector.

Понастоящем има безпрецедентен ръст на дистанционната работа в целия свят. Ние сме тук, за да осигурим свързаност на екипа ви и вашите индустриални активи.

Waygate Technologies, a Baker Hughes company предоставя InspectionWorks Connect до 30 юни 2020 г. безплатно ! Просто включете вашия Mentor Visual iQ VideoProbeTM или Mentor UT и започнете дистанционната си съвместна работа сега.